Skip to main content

Welkom bij MAXI SWING

Maxi Swing is een medisch therapeutisch golfswing-programma, dat zich in eerste instantie richt naar senioren 50+ die op een gezonde manier en tot op hoge leeftijd willen bewegen.

Het Maxi Swing programma is bedoeld voor volwassenen:
  • Die willen leren golfen, en dit onder toezicht en begeleiding van een medisch geschoold golfleraar
  • Die reeds een golfballetje kunnen slaan, maar last hebben van fysieke beperkingen en/of klachten
  • Die goed kunnen golfen, maar die graag meer feedback zouden krijgen over het uitvoeren van de eigen golfswing
  • Die graag gezond bewegen, samen met anderen in een groene omgeving
  • Die spelenderwijs de golfsport en het golfspel willen ontdekken en verkennen

Maxi Swing : voor een efficiënte en morfologisch verantwoorde golfswing !