Profiel

Studio_0045Katrien DECOSTER (°23/06/1965)

Katrien Decoster studeerde in 1988 af als licentiate in de Kinesitherapie en de Motorische Revalidatie aan de K.U.Leuven.

Zij werkt vanaf het begin van haar professionele carrière in een zelfstandige praktijk en zij ontplooit zich continu via bijscholingen. Een ruime interesse gekoppeld aan een sterke motivatie maakt haar tot een enthousiast therapeute. Door de meer dan 30 jaar praktische en therapeutische ervaring kan zij rekening houden met de individuele aspecten en/of beperkingen van een persoon.

Aangezien zij sinds 1997 zelf de golfsport beoefent werd zij in haar zelfstandige praktijk ook geconfronteerd met specifieke klachten van golfende patiënten. Zij verdiepte zich in de analyse van de golfswing en volgde in 2009 de Amerikaanse opleiding voor golfphysiotherapeuten. Om ook het technisch aspect van de golfswing te doorgronden, heeft zij zich in 2012 bekwaamd tot golfleraar, level 3.

Haar persoonlijk Medisch Therapeutisch Golfswing Programma is wetenschappelijk onderbouwd en richt zich voornamelijk op senioren .

Het “Maxi Swing” programma begeleidt enerzijds de golfer om, ondanks fysieke beperkingen, de individuele kwaliteiten optimaal te gebruiken en/of te ontplooien  om alzo de golfswing   zo goed mogelijk, maar vooral op een gezonde wijze te kunnen uitvoeren.  Anderzijds wordt ook de senior die (nog) niet golft aangesproken om op een ludieke, weliswaar goed onderbouwde manier, kennis te maken met de golfsport. Golf is immers één van de sporten die men tot op hoge leeftijd kan beoefenen. 


Curriculum

Licentiate in de Kinesitherapie en de Motorische Revalidatie, K.U.Leuven (1988)

Sporttherapie – Aetiopathie – Podologie, I.W.I.S.A. instituut te Domburg, Nederland (1990)

Oosterse Geneeswijzen en Acupunctuur, OTCG te Antwerpen (1998 – 2007)

Opleiding voor Golfphysiotherapie te Vught, Nederland (2009)

Diploma Golfteacher, level 3, WGTF-DGTF, Nederland (2012)

Diploma Basis en Helper, EHBO Rood Kruis (2013 en 2018)

Opleiding Posturologie, Orthokinesie, KINEPOD, Beauraing (2014)

 


Beroeps ervaring

1990 Stagebegeleider van de studenten Kinesitherapie van de K.U.Leuven

1992 Lesgeefster gymnastiek senioren dames

1997 Actieve golfspeelster en verdieping in analyse van de golfswing

1998 Lesgeefster babymassage, Kind en Gezin en CM

2001 Lezingen rond TCM (Traditional Chinese Medicine) en Acupunctuur

2007 Docente opleiding Traditionele Thaise Therapeutische Massage aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen

2009 Opzetten van Maxi Swing : persoonlijk Medisch Therapeutisch Golfswing Programma

2010 Lezingen en workshops rond Golfphysiotherapie op verscheidene plaatsen : o.a. te Latem (VVG damescaptains), Zaventem (VVG seniorencaptains), Damme Golf Club (dames), Nuclea Golf Club (senioren)

2008-2010 Golf Interclub Captain Ladies 3

2011-2012 Dames Verantwoordelijke Winge Golf & Country Club

2013 Professioneel golfleraar

2015 Opening Kliniek OPS te Zichem : gespecialiseerd in statisch-dynamische biomechanica. Samenwerking met het Kinepod podologisch laboratorium te Luxemburg


Geregistreerd lid van

DGTF        Dutch Golf Teaching Federation

VVGS       Vereniging Vlaamse Golf Senioren

VVS          Vlaamse Vereniging voor Sport Geneeskunde

WVVK      Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Kinesitherapeuten

Axxon       Beroeps Vereniging Kinesitherapie

       BAF          Belgische Acupunctuur Federatie

Cliniques OPS