Aanbod

GFT0021. MEDISCH THERAPEUTISCHE GOLFSWINGANALYSE

“Corrigeer je lichaam, en je golfclub corrigeert zichzelf.”

Vanuit biomechanisch perspectief richten we de aandacht op het lichaam, eerder dan op de club. Onregelmatige swings en slechte golfscores zijn vaak het gevolg van het niet of verkeerd benutten van de mogelijkheden van het eigen lichaam.

Doel is te komen tot een individueel maximaal uitgebalanceerde swing en dit in tegenstelling tot het idee dat er maar 1 perfecte swingbeweging zou zijn. Deze maximaal uitgebalanceerde swingbeweging zal niet alleen het golfspel positief beïnvloeden, maar zal ook gezonder en aangenamer zijn voor het eigen lichaam

Eerste sessie : persoonlijke golfswing –analyse

Tijdens de analyse wordt er een uitgebreide medisch-therapeutische anamnese afgenomen. Er worden testen gedaan om de mobiliteit, kracht en coördinatie te meten.

Het uitvoeren van de golfswing wordt technisch geanalyseerd.

Ook het persoonlijk golfmateriaal in verhouding tot de individueel fysieke kenmerken wordt gecheckt.

 Tweede sessie : opvolgsessie en evaluatie

De bevindingen van de persoonlijke therapeutische analyse, worden besproken.

Physiotherapeutisch gaat er veel aandacht naar persoonlijke feedback : gemakkelijk toepasbare oefeningen voor thuis worden aangeleerd ; aandachtspunten worden geïntroduceerd ; indien nodig wordt het golfmateriaal aangepast aan de morfologie van de golfer.


2.PHYSIOTHERAPEUTISCHE SESSIES

Vervolgsessies (meestal 3 à 4x per jaar)

Er wordt vooral gewerkt op het onderhoud van de gewrichten en spieren van het lichaam en het oefenen van de neuro-musculaire coördinatie. Telkens worden kleine oefeningen ingeschakeld. Er gaat tevens veel aandacht naar het proprioceptieve, om het lichaam te stimuleren om via het onderbewuste spontaan en gepast te reageren.

Tijdens de sessies werken we niet door het slaan van vele balletjes, maar we werken vanop een oefenmat en we gebruiken specifieke golftoestellen die feedback geven bij het uitvoeren van een beweging.

Indien nodig wordt er behandeld om golfblessures te voorkomen of indien er klachten door het golfen aanwezig zijn moet er effectief therapeutisch gewerkt worden. In dat geval is er ook overleg en communicatie met de betrokken arts.  Indien voorgeschreven door de huisarts of specialist, kan een gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit bekomen worden.

De “Maxi Swing” analyse kan ook aanleiding geven tot het volgen van een programma om in een betere lichamelijke conditie te komen. Immers, ook voor de recreatieve speler is het van belang een goede fysieke uithouding te hebben. Een sterker lichaam stelt je simpelweg in staat om beter te golfen en blessures te voorkomen.


3.CLUBFITTING

“Pas je materiaal aan aan het lichaam, in plaats van jezelf aan te passen aan je materiaal”golfzak

Dat ook het materiaal waarmee we golfen een rol speelt ,spreekt voor zich. Het materiaal dat bij iemand persoonlijk past, wordt niet bepaald door laatste nieuwe modes of andere snufjes.

Materiaal moet aangepast zijn aan de morfologie van het individu, dat wil zeggen er moet rekening gehouden worden met de fysieke kenmerken van de betrokken persoon, zoals : kracht, flexibiliteit, lengte van de persoon en ook van de armen zelf, grootte van de hand, lengte van de vingers, vroegere kwetsuren of trauma’s, fysieke beperkingen.

Vandaar dat het nazicht van het persoonlijk golfmateriaal wordt gedaan, in functie van de resultaten van de medisch therapeutische golfswinganalyse. Zonder de ethiek van het beroepsgeheim te schenden zal de physiotherapeut de nodige communicatie doen naar de clubfitter toe, om ook op gebied van het golfmateriaal tot een maximale compromis te komen, in het voordeel van de golfer.


4.GROEPSESSIES GOLFPHYSIO

In groepjes van 4 à 8 personen wordt er physiotherapeutische begeleiding gegeven tijdens 5 opeenvolgende sessies. Er wordt rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. Men leert onder meer een gepaste warming-up te doen en golfspecifieke oefeningen zullen ervoor zorgen dat de golfswingbeweging compacter en efficiënter kan uitgevoerd worden.

Bewustmaking en feedback zijn eveneens belangrijke elementen. Mentale oefening laat de golfer toe om betere resultaten te behalen bij een golfronde, maar ook om meer te genieten van het golfSPEL zelf. Ontspanning en spelplezier staan centraal in het geheel.


5.LEZINGEN en WORKSHOPS

Op aanvraag worden er lezingen gegeven over onderwerpen die de golfer-sporter boeien.

Dit kan gaan over medische, therapeutische, fysieke zaken, al dan niet in combinatie met de bespreking van de mogelijkheden van het golfmateriaal.

Gerichte workshops maken het geheel praktisch toepasbaar en zorgen tevens voor een aktief publiek.

Voor geplande lezingen, klik “aktueel


6.GOLFREIZEN en –TRIPS

Wij organiseren ook regelmatig reizen en trips, al dan niet naar het buitenland. Steeds is er een aanbod van golfphysiotherapeutische begeleiding.

Voor geplande uitstappen, klik “aktueel